HOME > Equipment
 
 
Changzhou JieJieGao Electronic Technology Co.,Ltd
Add:No.58 Li yuan Road, Xinbei District, Changzhou Jiangsu China.
Tel: 0086-519-83252721
Fax: 0086-519-88808627
E-mail:sales@czjiejiegao.com (Sales)
shirley@czjiejiegao.com (Career)
 

TruBend 3066数控精密折弯机

产品型号:TruBend 3066数控精密折弯机
机床型号:TruBend 3066数控精密折弯机
吨  位:660KN
折弯长度:2080mm
模具空间上模底部和下模座顶部间的最大距离:347mm
侧床身间距离:1750mm
喉  深:420mm
下模座宽度:80mm
快进速度:200mm
折弯速度:20mm

[BACK]

 

ABOUT US

PRODUCT

SERVICE CENTRE